Program konference HIDA AOTS

Program konference 11. 10. 2016

Clarion Congress Hotel Ostrava

8:00 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení konference

 • Úvodní slovo: zástupci HIDA – AOTS, hosté

9:15 – 10:30 Úvodní vystoupení

 • Trendy v automobilovém průmyslu, jako vůdčím oboru
  Ladislav Glogar – ředitel, Moravskoslezský automobilový klastr
 • Produktivita a lidské zdroje v ČR a v zahraničí
  Niclas Pfüller-von Wobesser – generální ředitel, Brose CZ
 • Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly
  Karel Kučera – generální ředitel, CzechInvest

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:30 Motivace zaměstnanců k vyšší produktivitě

 • Zkušenosti s motivací zaměstnanců v Iveco Czech Republic, a.s.
  Alena Kozáková – personální ředitelka, Iveco Czech Republic, a.s.
 • Jak jsem vedl zaměstnance v době krize v TATRA TRUCKS a.s.
  Petr Karásek – krizový manažer, ASCALAE spol. s r.o.
 • Jak rozvíjíme lidi v Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Zdeněk Przybyla – ředitel, Continental Automotive CR
 • Naše přístupy k vedení a motivaci na různých úrovních řízení
  Petr Novák – president, Koyo Bearings Česká republika

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Osvědčené nástroje rozvoje lidských zdrojů

 • Assessment a Development Centra a jak je efektivně využívat
  Henrich Chomist – konzultant, IPA Slovakia
 • Talent programy ve firmách aneb již dnes myslete na zítřek!
  David Heider – ředitel, SOFA Consulting, s.r.o.
 • Kompetenční modely, hodnocení a odměňování zaměstnanců
  Vojtěch Kořen – specialista, TREXIMA s.r.o.
 • Investors in People, osvědčený nástroj zvyšování výkonnosti
  David Dale – ředitel, Investors in People International

15:00 – 15:30 Coffee Break

15:30 – 17:00 Zahraniční zkušenosti s rozvojem a motivací lidských zdrojů

 • Zdravice HIDA – AOTS
  Yuji Shimo-osawa – ředitel HIDA
 • Zkušenosti z Maďarska
  István Vajna – president HIDA Alumni
 • Zkušenosti z Rumunska
  Julien Bratu – president Kaizen Institutu
 • Japonské přístupy k udržitelnému leadershipu
  Keiki Fujita – lektor HIDA
 • Několik hlubších myšlenek na závěr dne
  Josef Hromádka – kněz

17:00 Zhodnocení a závěr

19:00 Slavnostní večer s programem, Clarion Congress hotel Ostrava

Program konference 12. 10. 2016

Clarion Congress Hotel Ostrava

9:00 Slavnostní zahájení druhého dne konference

9:00 – 10:30 Práce v sekcích

Zvyšování angažovanosti zaměstnanců

 • Moderuje: Kamil Košťál – lektor a konzultant HM PARTNERS s.r.o.
 • Vystoupí:
  • Filip Brodan ­– Vývoj motivačních faktorů v ČR
  • Petr Gross – Jak motivovat bez peněz
  • Daniela Vopalecká – Síla vize, týmu a koučování v neziskové organizaci

Inovace a kreativita

 • Moderuje: Ivan Mašín – ředitel, Institut kreativity a inovací, s.r.o.
 • Trendy v inovacích a kreativitě
 • Překážky ve využívání pokročilých nástrojů inovační kreativity
 • Cesty ke zlepšení situace

Lean myšlení na různých úrovních organizace

 • Moderuje: Ivan Širocký – Lean manažer Brose CZ
 • Začíná to u vrcholového vedení
 • Co děláme s mistry
 • Jak získáváme operátory

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:00 Prezentace výstupů sekcí

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 Odjezd na exkurze do vybraných podniků (Continental, Brose, Varroc)

17:00 Návrat

19:00 Slavnostní ukončení konference, večeře

2 nabité dny, 23 přednášek, 20 řečníků, stovky let zkušeností.
Exkurze do nadnárodních společností.
To vše 11. – 12. 10. 2016 v Ostravě.